ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящата Политика за поверителност („Политика“) бихме искали да Ви информираме за събирането, използването, обработването и съхраняването на личните данни на клиенти на „Виргиния Ателие“ ЕООД, посредством онлайн платформата „vz-uniforms.com“.

По смисъла на настоящата Политика „клиент на Виргиния Ателие ЕООД “ означава бивш, настоящ и/или потенциален клиент или потребител на продукт или услуга, предлаган/а от „Виргиния Ателие“ ЕООД, посетител на сайта, мобилната версия или чрез обаждане по телефона (наричани общо „vz-uniforms.cоm“).

„Виргиния Ателие“ ЕООД използва лични данни по законен начин.

„Виргиния Ателие“ ЕООД събира толкова лични данни, колкото са необходими и ги използва само за законосъобразни цели.

„Виргиния Ателие“ ЕООД запазва само толкова лични данни, колкото са необходими и за толкова дълъг период, колкото е необходимо.

„Виргиния Ателие“ ЕООД защитава лични данни с подходящите мерки за сигурност.


ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние използваме и обработваме Вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт и купувате наши продукти онлайн. Примери за лични данни са: пълно име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, информация за плащания, покупки, поръчки и история на използване, IP адрес и друга информация, свързана с посещението на нашия уебсайт.


ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни са достъпни само за лицата, които имат нужда от тях за изпълнение на определена цел. Вашите лични данни могат да бъдат споделяни до необходима степен с доставчици и подизпълнители, които извършват определени задачи от името на „Виргиния Ателие“ ЕООД.

„Виргиния Ателие“ ЕООД може да разкрива лични данни на трети страни, ако има причина да вярва, че използването или разкриването на подобна информация е необходима за разследване на евентуални нарушения на закона, идентифициране, свързване с лице, което има вероятност да нарушава споразумение с нас, или при съдействие на правителствени органи за разрешаване на правен проблем, както и  защита на нашите права и сигурност.

„Виргиния Ателие“ ЕООД запазва правото си да прехвърля Ваши лични данни в случай на сливане с или придобиване от трета страна, осъществяване на друга бизнес сделка като например реорганизация или ако получим предложение за подобна сделка. 

„Виргиния Ателие“ ЕООД няма право да събира, обработва, използва, съхранява и т.н. лични данни без Вашето съгласие. Когато събираме и обработваме личните данни, ние ще Ви информираме за приложимото законово основание, какви права можете да упражните, дали предоставянето на лични данни е на база закон или е необходимо за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите лични данни и евентуалните последствия при отказ от Ваша страна.

Можем да споделяме Вашите лични данни, когато това е необходимо, с доставчици, които извършват определени дейности от наше име като например изпълнение на поръчки и обработка на плащания. 

Вашите лични данни могат да бъдат споделени  с независими трети страни като доставчици на платформи за електронни комуникации, банки и пощенски служби. Молим да имате предвид, че много от тях имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни по силата на свои собствени права.

„Виргиния Ателие“ ЕООД никога няма да предостави Вашите лични данни на трети страни освен в изрично описаните в този документ случаи.

„Виргиния Ателие“ ЕООД обработва Вашите лични данни, необходими за сключване на договор с Вас, когато Ви предоставяме продукти и услуги, както и за изпълнение на всички задължения, произтичащи от този договор, независимо дали договорът се отнася до поръчка за покупка и плащане или използването на други услуги, предоставяни от нас или от трети страни. 

„Виргиния Ателие“ ЕООД съхранява и обработва Вашите лични данни не повече време от необходимото за изпълнението на договорните ни задължения. 

Въпреки това, обаче, може да продължим да използваме и съхраняваме Вашите данни за допълнителни цели.

Данните за поръчки за покупка също ще се използват за целите на сигурността и безопасността чрез откриване на измами и предотвратяване на загуби. 

Ако сте потребител на профил ще продължим да използваме данните от Вашата поръчка до степента, необходима за извършване на доставката съгласно нашите ангажименти.

За да спазваме данъчното и счетоводно законодателство и да защитаваме правата на потребителите понякога продължаваме да запазваме и използваме данните за Вашите поръчки за покупки. 


ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате право по всяко време да поискате информация относно Вашите лични данни, които съхраняваме и обработваме, както и да получите копие от тях, като това включва само личните данни, които сте ни предоставили. След като се свържете с нас, ние ще предоставим Вашите лични данни чрез електронна поща.

Вие имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни или  непълни. Ако имате профил във „vz-uniforms.com“, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си, да поискате закриване на профила си и изтриване на Вашите лични данни, или да поискате справка за данните, които съхраняваме за Вас в нашата система, като влезете във Вашия профил и посетите линка „Защита на лични данни“ .

Вие имате право личните Ви данни, които се обработват от „Виргиния Ателие“ да бъдат изтрити по всяко време.

Възможно е нашата Политика за поверителност да бъде актуализирана.


ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ

Когато пазарувате онлайн ние използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме информацията, продуктите и услугите, които поискате или закупите от нас, както и да можем да обработваме Вашите плащания и да управляваме Вашите доставки, връщания и възстановявания на средства. 

Когато правите поръчка, личните данни, които сме получили директно от Вас ще бъдат използвани само до степента, необходима за обработка на поръчката и за доставка на заявените продукти и услуги. 


БИСКВИТКИ

„Бисквитка" е термин, който означава малък текстов файл, който се изтегля на Вашия  компютър или смартфон, когато посещавате нашия уебсайт. 

„Виргиния Ателие“ ЕООД използва бисквитки и други подобни технологии, за да осигури пълна функционалност на уебсайта и да прави анализи.

Всички бисквитки имат издател, който Ви показва на кого принадлежи бисквитката. Издателят представлява собственикът на домейна, посочен в бисквитката. Когато посещавате нашия уебсайт, ние поставяме бисквитки на Вашето устройство. Тези бисквитки се наричат „бисквитки на първа страна“, а когато бисквитките се поставят от компания, която е трета страна като например социални мрежи или оператори на рекламни мрежи/рекламни технологии, те се наричат „бисквитки на трета страна“.


ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА БИСКВИТКИ

По всяко време можете да деактивирате второстепенните бисквитки като оттеглите съгласието си, изтривайки кеша на Вашия браузер.

Освен да оттеглите съгласието си, можете лесно да спрете получаването на бисквитки от браузъра като конфигурирате настройките му за бисквитки.

Всички търговски уеб браузъри имат функции за управление на бисквитките.

Проверете своя уеб браузър, за да откриете как да изтриете или деактивирате бисквитките.

Ако изберете да деактивирате бисквитките, функционалността може да бъде ограничена.