ТВОРЧЕСКО КРЕДО

„Облеклото променя нашия поглед към света и погледа на света към нас“
Вирджиния Улф


Умението човек да се облича добре е изкуство и затова колкото по-рано децата започнат да го усвояват, толкова повече ползи би допринесло в живота им. Създаването на  навик у децата  от най-ранна възраст да се обличат по подходящ начин за различните поводи ще подобри тяхното самочувствие и ще им помогне да се чувстват комфортно и да бъдат уверени. Развитието на усета им да се обличат добре и подходящо за съответната ситуация и обстановка  е неизменна част от доброто възпитание и спомага за тяхното успешно развитие. Осъзнаването от децата на необходимостта от премереност и съобразяване на облеклото с тяхната възраст играе важна роля и за това те да  не бъдат  изложени на опасност. Така както децата са свикнали да съобразяват облеклото си със сезоните и метеорологичните условия, те трябва да разберат , че в  различните ситуации се изисква да бъдат така  облечени, както повелява кодът за обличане, съответстваш на конкретния повод.

Един от начините да се възпита чувство  за правилно обличане на децата е носенето на ученическа униформа. Тя спомага за техния стилен, спретнат и приятен външен вид и ги учи на добро поведение. Носенето на ученическа униформа създава навик за спазване на  дрескод, който те следват  през целия си бъдещ живот.

Затова официалната, ежедневната и спортна униформи с марката „VZ VIRGINIA ATELIER for PRIVATE PRIMARY SCHOOL“ са специално проектирани за съответните училищни  дейности на ЧОУ “Д-р Петър Берон“ София. 

Ученическата униформа с марката „VZ VIRGINIA ATELIER for PRIVATE PRIMARY SCHOOL” е създадена да бъде носена с гордост, да създава положителни възприятия за грижа, доверие и принадлежност към училищната общност, както и да възпитава умение за правилно обличане според конкретния повод.„Едно от основните предназначения на обличането - то ни предпазва от природните несгоди и от уязвяващите погледи, но преди всичко неговата културна ценност е в това, че с лекота ни дава шанса да изглеждаме по-добре“
Проф. Лазар Копринаров