УСТОЙЧИВОСТ И СТАНДАРТИ


Екипът на ВИРГИНИЯ АТЕЛИЕ следи отблизо развитието на текстилното производство в световен мащаб, работи в сътрудничество с водещите производители в сектора и използва високи технологии за разработване на своите продукти, за да гарантира на своите клиенти постоянно качество на предлаганите изделия в съответствие с приложимите нормативни документи. 

Благодарение на тясното сътрудничество с нашите доставчици и партньори ние се грижим за спазването на стандартите за безопасност, устойчивост, грижа за здравето и високо качество на нашите облекла и повишаване удовлетвореността на нашите клиенти.

Ние обичаме природата и нашата цел е да подкрепяме практики, насочени към опазване на околната среда. Затова продуктите с марката „VZ VIRGINIA ATELIER for PRIVATE PRIMARY SCHOOL PETAR BERON” са изработени от материали със сертификат STANDART 100 от OEKO-TEX. Това е един от най-известните в света стандарти в текстила и показва, че текстилът не съдържа концентрация на вредни субстанции, опасни за здравето на човека. Също така сертифицира устойчиви производствени практики, за да гарантира, че продуктите са безопасни за човешкото здраве и околната среда.

Всички продукти с марката „VZ VIRGINIA ATELIER for PRIVATE PRIMARY SCHOOL PETAR BERON” са  произведени  според изискванията на ISO 9001: 2015 ( БДС EN  ISO 9001 : 2015 ), най-популярният и широко разпространен международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, според които дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да удовлетворява клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми към непрекъснато усъвършенстване на процесите. 

Всички продукти с марката „VZ VIRGINIA ATELIER for PRIVATE PRIMARY SCHOOL PETAR BERON” са произведени в предприятия в системата на BSCI (Business Social Compliance Initiative ). Тази система подкрепя устойчивите условия на труд по света и  включва международни конвенционни принципи като Всеобщата декларация за правата на човека, правата на детето и бизнес принципите, насоките на ОИСР, конвенциите и препоръките на ООН и международната организация на труда.

Екипът на ВИРГИНИЯ АТЕЛИЕ е горд, че с дейността си стимулира родния бизнес и трудовата заетост като проектира, разработва , произвежда и предлага на българския пазар стоки, изцяло произведени в България.